Over ons

Visie

De leerlingen staan centraal in onze begeleiding. Zij hebben recht op betaalbare, kwalitatief goede ondersteuning en passende begeleiding in een vertrouwde, inspirerende en uitdagende omgeving. Wij begeleiden en ondersteunen de leerlingen bij het duurzaam vergroten van hun zelfvertrouwen, durf, motivatie en daardoor het plezier in school. Onze begeleiding is zodanig ingericht dat de leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling.