Personal coaching

Als huiswerkbegeleiding of bijles niet het beoogde resultaat geeft, doen wij u uit ons brede dienstenpakket een passend aanbod. Op het Studievertrek staat personal coaching voor intensieve, individuele begeleiding van de leerling. Met een personal coach werkt de leerling aan een helder inzicht in de sterke en minder sterke punten en wordt een plan van aanpak vastgesteld om de persoonlijke ontwikkelings- en leerdoelen te bereiken.

Gedurende onze coachingstraject, werkt de leerling op een concrete, effectieve en doeltreffende manier aan het realiseren van de vastgestelde doelen. Eveneens wordt intensief gewerkt aan een verbetering van gevoelens van eigenwaarde, reductie van faalangst en de ontwikkeling van (meer) zelfvertrouwen en motivatie. Tijdens het traject wordt bovendien ruim aandacht besteed aan aanleren van studievaardigheden. Voor personal coaching kunnen afspraken buiten de vaste openingstijden van Studievertrek gemaakt worden.