Bijles op maat

Heb je een achterstand opgelopen bij één of meer schoolvakken? Heb je moeite met de lesstof op school en haal je regelmatig voor één of meer vakken onvoldoendes? Dan kan het volgen van bijles op maat de oplossing zijn voor jouw probleem.

Tijdens bijles op maat op het Studievertrek wordt de leerling één op één begeleid door onze vakdocent(en) om te komen tot een structureel beter begrip van de lesstof met als doel het behalen van betere schoolresultaten. Wij geven extra uitleg van de stof en werken eventuele achterstanden weg. Onder begeleiding worden opdrachten gemaakt en besproken. Tijdens de bijles worden vragen behandeld, wordt de stof herhaald en nieuwe stof uitgelegd.

Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (VMBO, MAVO, HAVO en VWO) is het mogelijk om bijles op maat te krijgen in Nederlands, Engels, wiskunde, economie, M&O en rekenen.

Voor leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs is het mogelijk om bijles op maat in (begrijpend)lezen, taal, spelling en rekenen te krijgen.

Citobegeleiding
Een steuntje in de rug nodig en zonder stress of zorgen aan de Cito-toets beginnen. Het zijn voor scholieren wellicht de spannendste momenten van de basisschoolperiode. Tijdens de Citobegeleiding maken leerlingen kennis met de manier van toetsen en oefenen zij de verschillende onderdelen. Het doel is dat leerlingen met vertrouwen de Cito-toets tegemoet gaan. Bij Citobegeleiding op het Studievertrek merken de leerlingen dat de Cito-toets ook niet meer is dan herhaling van de basisschoolstof. Er wordt extra aandacht besteed aan de vakken waar de leerlingen problemen mee hebben. Ook oefenen ze met de specifieke aanpak van meerkeuzevragen, waarbij wij de nadruk leggen op het verwoorden van de stappen en regels.

Voor bijles op maat kunnen afspraken buiten de vaste openingstijden van Studievertrek gemaakt worden.