Diensten

Iedere leerling kan onverhoopt tegen problemen aanlopen die het leren en presteren op school belemmeren, waardoor schoolresultaten, veelal onnodig, achteruit gaan. Meestal worden de problemen veroorzaakt door een gebrek aan planning, structuur en zelfdiscipline. Ondersteuning in de vorm van persoonlijke begeleiding kan in dit geval zinvol zijn. Studievertrek biedt verschillende oplossingen aan om de schoolprestaties van iedere leerling duurzaam te verbeteren.

Wanneer er sprake is van concentratieproblemen als gevolg van een onrustige omgeving of sprake van een gebrek aan motivatie, zal ook dit de schoolprestaties belemmeren. Achteruitgang in schoolresultaten en het huiswerk zijn voornamelijk in de thuissituatie, een bron van ergernis en discussie tussen ouders en kind. Als gevolg hiervan kunnen jongeren hun zelfvertrouwen verliezen en verdwijnt het plezier in het leren en in het naar school gaan. Studievertrek begeleidt en ondersteunt de leerlingen bij het duurzaam vergroten van hun zelfvertrouwen, durf, motivatie en daardoor hun plezier in school.