Werkwijze

Vrijblijvende kennismakingsgesprek
Studievertrek vindt het belangrijk dat leerlingen begeleidt worden in een vertrouwde, inspirerende en uitdagende omgeving. Wanneer u uw zoon of dochter aanmeld voor begeleiding en ondersteuning van Studievertrek, hanteren wij een zorgvuldige intakeprocedure waarbij in overleg een persoonlijk ontwikkelingstraject wordt vastgesteld. De leerlingen staan hierbij centraal in onze aanpak. Wij hebben als doel de leerlingen hun zelfvertrouwen, durf, motivatie en daardoor het plezier in school duurzaam te vergroten.

Aanpak
Voordat er aan de begeleiding begonnen wordt gaan de leerlingen eerst de keuken in voor wat eten en drinken, zoals tosti, fruit, soep, thee en frisdrank. Nadat ze op een ontspannen manier ontvangen zijn, controleren wij samen het intranet van de school op nieuw behaalde resultaten, bekijken wij de agenda voor opgegeven huiswerk en maken samen met de leerling een reële planning. Nadat het maakwerk gemaakt en nagekeken is en het leerwerk is geleerd en overhoord, mag de leerling  huiswaarts. Tenzij anders met de ouders is afgesproken blijven leerlingen twee uur op het Studievertrek. Wij streven er naar dat de leerling zo min mogelijk thuis hoeft te doen, maar soms is het noodzakelijk dat er thuis nog wat herhaald moet worden. Wij bespreken dit dan met de leerling en nemen desgewenst contact met u op.

Begeleiding in huiselijke sfeer
Zonder de huiswerkbegeleiding op scholen tekort te willen doen geloven wij niet dat een leerling na een lange dag op school nog optimaal presteert in een klaslokaal. Verandering van omgeving achten wij noodzakelijk. Het voordeel van begeleiding buiten de school is dat het een niet-schoolse situatie is. De leerling heeft daardoor minder het gevoel dat het een extra lange dag op school moet brengen. Leerlingen worden ook uit hun normale patroon gehaald. Gedrag en houding zoals ze op school laten zien, spelen dan minder een rol.

Contact met thuisfront
Studievertrek hanteert een pro-actieve opstelling naar het thuisfront. Wij zullen geregeld contact met u opnemen voor terugkoppeling over behaalde resultaten en aandachtspunten. Binnenkort bestaat er ook de mogelijkheid om via ons online leerling-volg-systeem de voortgang van uw kind te volgen. Wij onderhouden ook goede contacten met scholen. Wij stellen het dan op prijs als wij contact mogen hebben met de mentor en horen graag de visie van school om deze mee te kunnen nemen.